Procés anual selecció alumnat

Criteris de selecció

La selecció d’alumnat per participar als projectes de mobilitat es realitza mitjançant els següents criteris:

• Nota global del curs anterior

• Informe qualitatiu de l’alumnat elaborat per l’equip docent: responsabilitat, maduresa, seriositat

• Nivell acreditat de llengua estrangera

• Participació a les sessions de l'auxiliar de conversa de l'institut.

• Carta de motivació en llengua estrangera

• CV de l’alumnat en llengua estrangera

Terminis:

A partir de la data de publicació de les vacants de mobilitat internacional, l’alumnat té dues setmanes de temps per presentar la seva sol·licitud.

A continuació, la comissió de projectes internacionals, format per la coordinadora, la cap d’FP i professors dels cicles formatius, es reuneixen, en comissió, per baremar l'alumnat candidat i publicar una llista del seleccionat i una llista d’espera.

L’alumnat seleccionat passa a ser alumnat Erasmus +. Podeu llegir la guia de l’estudiant Erasmus +.

PROCÈS DE SELECCIÓ

Per tal de fer la vostra candidaturaper optar a les pràctiques FCT a l'estranger cal que pengeu al Moodle el vostre Europass i Carta de motivació, abans del dia 23 de febrer a les 23.55. Els resultats es penjaran en aquest apartat de la web el dia2 de març.

PERSONES SELECCIONADES

  • AFI_2 - ...711-P
  • AFI_2 - ...998-F
  • TAS_2 - ...280-L
  • APD_2 - ...320-P
  • SALV - ...989-K