Esportius
Clica aquí si el que vols és consultar la web d'orientació acadèmica i professional.CICLES FORMATIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME:- CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ INICIAL. Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:
  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
  • Superar una prova específica d'accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

- CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ FINAL. Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l'especialitat.

- CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR. Per accedir al cicle de grau superior cal complir algun dels requisits següents:
  • tenir el títol de tècnic en la modalitat esportiva corresponent
  • tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics.

Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el bloc comú de la prova general d'accés a grau superior (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova).


CICLE FORMATIU DE VELA:


- CICLE MITJÀ