Institut

L'Institut Jaume I és un centre compromès amb la millora contínua, la innovació metodològica i la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

L'Institut Jaume I de Salou és un centre públic d'Educació Secundària on es poden cursar els estudis obligatoris (ESO) i els postobligatoris (BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I ENSENYAMENTS ESPORTIUS).
Al centre es rep un servei educatiu integral, innovador intel·lectualment i humanament.
Ens trobem en ple centre de serveis de la població i al nostre voltant hi ha l'Ajuntament, el Teatre Auditori de Salou, el Pavelló Poliesportiu, el Centre d'Atenció Primària (CAP), l'Escola Oficial d'Idiomes, l'Escola Santa Maria, l'Escola Europa i altres serveis públics i privats.


Destaquem la implantació:

  • Del Pla de Qualitat i Millora Contínua (PQMC)
  • Del Pla Estratègic i de Foment de l'Autonomia Personal i Emprenedoria
  • Del Pla lector