ERASMUS

ERASMUS

web Erasmus +

L’Institut Jaume I de Salou està adherit al programa Erasmus +. Aquest programa contempla la mobilitat d’estudiants i professorat entre diferents països de la Unió Europea per tal de fomentar l’educació integral de l'alumnat així com projectes cooperatius entre diferents centres educatius i la millora del coneixement de les llengües dels estats membres.


El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2014.

El nou programa Erasmus + s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus + integrarà els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i també els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus,ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Aquest nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.L’Institut Jaume I inicia aquesta aventura facilitant estades de formació pràctica en empreses d’altres països per als alumnes dels cicles de formació professional del nostre centre.Contactes:

Coordinador de Mobilitat: Jordi Palatzi

erasmus@iesjaume1.cat

tel. 977384771