Les rodalies romanes de Tàrraco

Les rodalies romanes de Tàrraco

El dia 24 d'octubre de 2019 el grup d'alumnes de llatí i grec de 1r i 2n de BAT van visitar el Pont del diable, Centcelles, el Mèdol, Els Munts i la Torre dels Escipions.

Aquesta sortida es fa cada dos anys i té com objectiu que l’alumnat conegui el llegat romà heretat dels nostres avantpassats.
Prèviament a classe es treballa aquest tema amb tota mena de suports vídeos, presentacions, escrits... Actualment hi ha nombrosos vídeos que ens mostren aquestes indrets com serien en el moment original, que ens mostren el context en què es van construir... Faciliten molt la tasca del professor i també de l’alumnat.
Cal agrair a l’alumnat el seu coratge, ja que va ploure moltíssim el dia abans i aquesta sortida, que en molts des seus trams és un passeig per la natura, de vegades es va convertir en una aventura: recordo, per exemple, el pas pel canal de l’aqüeducte inundat i d’altres incidents similars.
Espero que, a més de conèixer la seva herència, l’alumnat s’ho passés bé i en conservi un bon record!