Humanitats i Ciències Socials

Humanitats i Ciències Socials

Al nostre centre aquesta modalitat presenta tres itineraris diferents:

1. Itinerari Humanitats:

Primer curs:

 • Matèria obligatòria: llatí 1 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 1: Grec 1 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 2: Història del món contemporani (4 hores)
 • Matèria específica 1: Religió o Francès 1 o Sociologia (2 hores)
 • Matèria específica 2: Literatura castellana 1 o Alemany 1 o Religió (2 hores)

Segon curs:

 • Matèria obligatòria: Llatí 2 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 1: Grec 2 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 2: Història de l'Art o Literatura catalana (4 hores)
 • Matèria específica 1: Sociologia o Francès 2 o Estada a l'empresa (2 hores)
 • Matèria específica 2: Literatura castellana 2 o Alemany 2 o Estada a l'empresa (2 hores)

2. Itinerari Ciències socials:

Primer curs:

 • Matèria obligatòria: Matemàtiques aplicades 1 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 1: Economia de l'empresa 1 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 2: Història del món contemporani (4 hores)
 • Matèria específica 1: Religió o Francès 1 o Sociologia (2 hores)
 • Matèria específica 2: Literatura castellana 1 o Alemany 1 o Religió o Economia 1 (2 hores)

Segon curs:

 • Matèria obligatòria: Matemàtiques aplicades 2 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 1: Economia de l'empresa 2 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 2: Geografia (4 hores)
 • Matèria específica 1: Psicologia o Francès 2 o Estada a l'empresa (2 hores)
 • Matèria específica 2: Economia 2 o Alemany 2 o Estada a l'empresa (2 hores)

3. Itinerari Mixt d'Humanitats i Ciències socials:

Primer curs:

 • Matèria obligatòria 1: Matemàtiques aplicades 1 (4 hores)
 • Matèria obligatòria 2 1: Llatí 1 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 1: Història del món contemporani (4 hores)
 • Matèria específica 1: Religió o Francès 1 o Sociologia (2 hores)
 • Matèria específica 2: Literatura castellana 1 o Alemany 1 o Religió o Economia 1 (2 hores)

Segon curs:

 • Matèria obligatòria: Matemàtiques aplicades 2 (4 hores)
 • Matèria obligatòria 2: Llatí 2 (4 hores)
 • Matèria de modalitat 1: Geografia o Història de l'Art (4 hores)
 • Matèria específica 1: Psicologia o Francès 2 o Estada a l'empresa (2 hores)
 • Matèria específica 2: Literatura castellana 2 o Economia 2 o Alemany 2 o Estada a l'empresa (2 hores)