Ciències i Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Itinerari de Ciències i Tecnologia

Primer curs:
- Matèria obligatòria: Matemàtiques 1 (4 hores)
- Matèria de modalitat 1: Física 1 o Ciències de la terra 1 (4 hores)
- Matèria de modalitat 2: Química 1 o Dibuix tècnic 1 (4 hores)
- Es pot triar només una de les dues opcions següents ("a" o "b"):
a. Es pot triar només una matèria: Biologia 1 o Tecnologia 1 (4 hores)
b. Cal triar una matèria de cada franja:
Religió o Francès 1 o Sociologia (2 hores)
Religió o Alemany 1 o Economia 1 (2 hores)

Segon curs:
- Matèria obligatòria: Matemàtiques 2 (4 hores)
- Matèria de modalitat 1: Física 2 o Ciències de la terra 2 (4 hores)
- Matèria de modalitat 2: Química 2 o Dibuix tècnic 2 (4 hores)
- Es pot triar només una de les dues opcions següents ("a" o "b"):
a. Es pot triar només una matèria: Biologia 2 o Tecnologia 2 (4 hores)
b. Cal triar una matèria de cada franja:
Estada a l'empresa o Francès 2 o Psicologia (2 hores)
Estada a l'empresa o Alemany 2 o Economia 2 (2 hores)