Blocs

Serà el nostre punt de trobada i entre tots l’hem de fer créixer.
Hi podrem consultar les activitats que farem, veure el resultat dels nostres treballs, les nostres fotos…
Esperem que sigui un espai viu.

Feu clic sobre l'enllaç del bloc que voleu visitar:

Treu la teva bèstia: taller cooperatiu d’escultura comunitària

Instagram del BAT Arts plàstiques: #eltaronjaesuncolorpigmentsecundari

Instagram del BAT Arts plàstiques: #elgrocesuncolorpigmentprimari2018_2019

Instagram del BAT Arts plàstiques: #elgrocesuncolorpigmentprimari2017

Bloc SIEI, curs 2018 - 19: SIEI Jaume I, Salou

Bloc del BAT Arts plàstiques, promoció 2017 - 19:

El groc és un color pigment primari

Bloc del BAT Arts plàstiques, promoció 2016 - 18:

El blau-violeta és un color llum primari

Bloc del BAT Arts plàstiques, promoció 2015 - 17:

El cian és un color pigment primari

Bloc del BAT Arts plàstiques, promoció 2014 - 16:

El verd és un color llum primari

Bloc del BAT Arts plàstiques, promoció 2013 - 15:

El magenta és un color pigment primari

Bloc del BAT Arts plàstiques, promoció 2012 - 14:

El negre tampoc és un color

Bloc del BAT Arts plàstiques, promoció 2011 - 13:

El blanc no és un color

Bloc de BAT Arts Escèniques: Attitude

Bloc de la Biblioteca

Bloc dels grups musicals de l'Institut Jaume I, curs 2016 - 17: Cor crescendo i Grup instrumental Clúster

BLOC USEE (2012 . 2017)
http://blocs.xtec.cat/blocsieijaume1salou1718/
...