Arts plàstiques

Arts plàstiques

Itinerari "Arts Plàstiques, imatge i disseny"

Primer curs:
- Matèria obligatòria: Història i fonaments de l'art 1 (4 hores)
- Matèria de modalitat 1: Dibuix artístic 1 (4 hores)
- Matèria de modalitat 2: Volum o Dibuix tècnic 1 (4 hores)
- Matèria específica 1: Cultura audiovisual 1 o Francès 1 o Religió (2 hores)
- Matèria específica 2: Tècniques d'expressió gràfico-plàstiques o Alemany 1 o Religió (2 hores)

Segon curs:
- Matèria obligatòria: Història i fonaments de l'art 2 (4 hores)
- Matèria de modalitat 1: Dibuix artístic 2 (4 hores)
- Matèria de modalitat 2: Disseny o Dibuix tècnic 2 (4 hores)
- Matèria específica 1: Cultura audiovisual 2 o Francès 2 o Estada a l'empresa (2 hores)
- Matèria específica 2: Cultura audiovisual 2 o Alemany 2 o Estada a l'empresa (2 hores)

Classes de Dibuix Artístic

Classes de Dibuix Artístic

Les classes de Dibuix artístic són impartides per la professora Lídia Pérez durant quatre hores setmanals a l'aula de Dibuix, aula d'ús exclusiu dels alumnes del Batxillerat d'Arts Plàstiques....