Arts plàstiques

Arts plàstiques

Itinerari "Arts Plàstiques, imatge i disseny"

Història i fonaments de l'art
Dibuix Artístic
Dibuix Tècnic
Cultura audiovisual
Volum
Disseny
Tècniques d'expressió grafico-plàstica
Literatura
i optativament: Francès, Alemany, Religió i Estada a l'empresa

Classes de Dibuix Artístic

Classes de Dibuix Artístic

Les classes de Dibuix artístic són impartides per la professora Lídia Pérez durant quatre hores setmanals a l'aula de Dibuix, aula d'ús exclusiu dels alumnes del Batxillerat d'Arts Plàstiques....