Grau Superior  Salvament i socorrisme

Grau Superior Salvament i socorrisme

CICLE FORMATIU ESPORTIU DE GRAU SUPERIOR

DURADA: 875 hores EN UN CURS ACADÈMIC

DESCRIPCIÓ


Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu de socorristes i equips de socorristes en Competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l'activitat de salvament i socorrisme, i dirigir escoles de salvament i socorrisme.

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, i l'específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.