Subvencions per al Material Escolar curs 2016-2017

Termini: 8 d'agost de 2017

Més informació

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular l’atorgament d’ajuts a les famílies per a l’adquisició de llibres material escolar, per a possibilitar l’inici i/o continuïtat dels estudis del segon cicle d’educació infantil, de primària, secundària, Batxillerat i Cicles formatius dels infants i/o adolescents a càrrec.

La finalitat de l’esmentada convocatòria, consisteix a garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació dels infants i adolescents en edat d’escolarització, per tal que puguin disposar de suport econòmic en l’adquisició dels llibres i del material escolar necessaris.