Reunions amb els pares i mares

Reunions amb els pares i mares

Els dies 23 i 25 d'octubre van tenir lloc les reunions dels pares i mares del nostre alumnat amb els seus tutors i tutores.

Una de les funcions de la tutoria és ser el principal vehicle de comunicació entre els centres educatius i les famílies. La relació de les famílies amb el professorat tutor és especialment important a l’etapa de l’ensenyament secundari on hi ha més professorat en cada curs.
Aquesta comunicació entre les famílies i el professorat tutor representa la principal referència que tenen les famílies sobre la marxa dels seus fills i filles en el sistema educatiu.
Les reunions amb les famílies són interessants no tan sols per poder conèixer els tutors i tutores sinó també per rebre informacions importants per al desenvolupament del curs i per poder resoldre dubtes. Precisament és en aquestes reunions quan es lliuren als pares i mares les preavaluacions, una valoració qualitativa sobre la marxa dels seus fills i filles després d'un mes i mig d'haver començat les classes. És un bon moment per redreçar el que no va bé. Encara falta molt de curs pel davant i moltes oportunitats per acabar-lo exitosament.
Com a novetat aquests curs a les aules s'hi podien veure alumnes, delegats i delegades de curs, sotsdelegats i sotsdelegades i altres que s'han responsabilitzat d'explicar als pares i mares alguns dels projectes que s'estan duent a terme a nivell d'aula, de curs o de centre. Així els han parlat del projecte d'"Aules netes", del projecte de "Mediació", del d'"Escola verda", etc.