Reunions!

Reunions!

La tarda dels dimecres és una tarda intensa i n'hi ha que són molt intenses, com la del dia 7 on simultàniament es van fer tot tipus de reunions i totes molt profitoses: Treball en equip, reunions de departament, sessions de traspàs d’experiències i d’auditoria interna... sempre en pro de la millora contínua.