Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El dia 3 de desembre de 2017 se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'alumnat del cicle d'Atenció a les persones amb dependència amb la seva professora Laia Domingo han volgut fer pública aquesta data a l'institut

Aquesta data té com a objectius sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa als beneficis que genera la integració de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.
Arreu se celebren diferents actes per a la visibilitat i reivindicar els drets de les persones amb discapacitat. Les alumnes del CFGM d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència cursen diverses unitats formatives que tenen continguts d’atenció a les persones amb discapacitat. En aquest context van dur a terme diverses activitats de reflexió i conscienciació sobre la igualtat d’oportunitats de les persones per finalitzar amb l’elaboració de diversos cartells amb missatges per tal de sensibilitzar la societat que ens envolta.
Al llarg dels darrers anys la percepció del concepte de discapacitat ha experimentat una gran transformació. A mitjans del segle XX una persona amb discapacitat es considerava invàlida i dependent i l'Estat es basava en un model assistencial per proporcionar-li una vida més digna.
Al llarg de les darreres dècades i a mesura que es va començar a prendre consciència del fet que les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que la resta, es va produir un canvi de mentalitat en la societat. Com a conseqüència, l'enfocament ha evolucionat cap a un model basat en el desenvolupament dels drets humans i en la integració social de les persones amb discapacitat.
A nivell internacional, l'interès per la discapacitat es va iniciar el 1981, el primer any declarat com a Any Internacional de les Persones amb Discapacitat. Posteriorment es va establir la dècada 1983-1992 com el Decenni de les Nacions Unides per a les Persones amb Discapacitat. Els governs nacionals van assumir aquest període de deu anys com el termini per garantir la igualtat d'oportunitats en els sectors educatiu i laboral.
En finalitzar aquest decenni l'any 1992, les Nacions Unides van instaurar la celebració anual, el 3 de desembre, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la discapacitat dins l’àmbit de la salut com tota restricció o absència de la capacitat per realitzar una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal per a un ésser humà. (Laia Domingo)