Volum: matèria del 1r del BAT d'Arts plàstiques

Volum: matèria del 1r del BAT d'Arts plàstiques

La matèria de Volum es fa a 1r del BAT d'Arts plàstiques i la imparteix la professora Lídia Pérez.

La matèria de Volum pretén introduir l'alumnat en la reflexió i producció de la realitat tridimensional. Per atènyer aquest objectiu, cal partir de l'estudi i de la intervenció directa en aquesta realitat tridimensional, entesa com l'entorn.
La matèria s'orienta cap al coneixement dels processos de la creació artística tridimensional i cap a l'experimentació de les metodologies productives del fet volumètric, entenent aquest fet com la realització objectual, l'actuació en l'espai i també com a procés.
En aquest inici de curs el grup d'alumnes ha treballat projectes propis. A partir d'un artista contemporani treballen una proposta personal.