Vols ser delegada o delegat mediambiental?

Vols ser delegada o delegat mediambiental?

L'Olalla Ruiz és professora de Ciències naturals i coordinadora del projecte Escola verda. Aquest és un projecte a nivell de tota Catalunya que el que pretén és fomentar la sostenibilitat als centres educatius.

En definitiva, el que volem és millorar l'entorn, fer que la nostra estada a l'institut sigui el més sostenible possible i gestionar millor els recursos. Una part important del projecte és que l'alumnat tingui veu i vot, que en sigui protagonista i que pugui prendre decisions. Com poden participar en el projecte de forma activa? Fent-se delegats o delegades ambientals. El seu paper és dinamitzar el projecte Escola verda, animar els seus companys i companyes que utilitzin els recursos d'una manera sostenible: en el tema del reciclatge, de l'estalvi energètic, de no gastar llum endebades...; en definitiva, el que volem és que es faci una gestió sostenible dels recursos de l'institut. El projecte Escola verda també implica millorar l'entorn en què vivim tots a través de l'institut. Si els delegats i delegades detecten algun problema medioambiental que hi hagi a Salou i tenen idees per a solucionar-lo, a través del projecte Escola verda podrien participar en aquestes solucions. Cada grup classe ha d'escollir el seu delegat ambiental i un cop al trimestre es reuneixen i parlen d'aquelles coses que els interessen, d'aquells problemes que detecten pel que fa a la sostenibilitat i com podria millorar al centre en aquest sentit" (Olalla Ruíz)