Reunió amb pares i mares de 1r ESO

Reunió amb pares i mares de 1r ESO

El dia 7 de setembre de 2021 es va realitzar aquesta primera reunió del curs amb les famílies de l'alumnat que començarà 1r d'ESO.

La reunió telemàtica va ser presidida per la directora Carmina Fallada a qui acompanyava la coordinadora pedagògica Rosa Sanahuja i la Coordinadora de 1r i 2n ESO Antònia Farré.
Entre d'altres temes tractats, els pares i mares van poder conèixer els tutors i tutores dels seus fills i filles: 1rA Aïda Salvat, 1rB Isaura Hortoneda, 1rC Francesc Miret, 1rD Vicent Sales i 1rE Cristina Casanovas.
Aquesta era una reunió informativa usual en aquestes dates. L'objectiu era comunicar als pares i mares com serà l'entrada a l'institut dels seus fills i filles, l'acolliment que se'ls farà per tal que coneguin el professorat, els seus nous companys i companyes, el centre...
També es va fer especial incidència en la informació COVID. Aquesta informació juntament amb d'altres es pot consultar en aquesta pàgina.
Sempre hem considerat que els pares i les mares són els millors col·laboradors del professorat perquè els seus fills i filles siguin uns estudiants bons i feliços. Per tant, agraïm a totes les famílies la seva assistència a la reunió, el primer contacte del curs amb el centre, i per endavant gràcies per la vostra col·laboració!