Regles bàsiques de prevenció

Regles bàsiques de prevenció

Us recordem les regles bàsiques de prevenció que s’han de respectar a l’Institut. Us desitgem un magnífic i profitós nou curs!

MASCARETA OBLIGATÒRIA
- Cal portar-la ben posada SEMPRE i portar una bosseta amb una de recanvi.
- No es podrà entrar al centre sense mascareta. Quan s’hagi de llençar es farà en els contenidors previstos del vestíbul o s’emportarà a casa dins una bossa.

GEL HIDROALCOHÒLIC
- Cal portar-ne un SEMPRE dins la motxilla.
- El professorat farà rentar les mans al començament de cada classe o sempre que sigui necessari.

MATERIAL D’ÚS PERSONAL
- No es pot manipular material d’altres companys/es.
- Cadascú ha de portar els seus bolígrafs, llibres i llibretes, ordinador…
- L’ordinador és un material de treball bàsic i cal assegurar que es porta i que es porta carregat (o bé cal portar el carregador) El centre no pot deixar cap ordinador.
- L’esmorzar (amb embolcall sostenible, si pot ser) i l’ampolla d’aigua no es poden compartir. Les fonts del pati estaran tancades.

NO ASSISTIR AL CENTRE
quan es té febre, tos, esternuts, nàusees…

COMPLIMENT MÀXIM DE LES NORMES
El centre serà molt estricte amb aquest tema. L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes es considerarà una falta greu i tindrà la sanció oportuna.
- No es podrà sortir al passadís durant les hores de classe.
- Cal seure sempre al mateix lloc (no canviar de taula).
- Cal evitar les aglomeracions a la porta d’entrada de la classe. S'han de fer fileres.
- Cal respectar la distància social amb els companys i companyes i el professorat.
- S'ha de ser puntual a l’entrada i passar pels itineraris indicats.
- Cal mantenir-se a l’espai assignat a l’hora d’esbarjo.