Llengües estrangeres

Llengües estrangeres

Les llengües estrangeres que s’ofereixen al nostre centre: anglès, com a primera llengua estrangera, i el francès i l’alemany, com a segones llengües, tenen unes línies metodològiques comunes que es poden resumir en quatre grans principis didàctics que haurien de configurar l’ensenyament de les llengües en un marc plurilingüe:

  1. la comprensivitat i la inclusió
  2. l’aprenentatge mitjançant l’ús de la llengua
  3. l’enfocament comunicatiu
  4. l’educació dels valors i les actituds respecte de la llengua.

Aprendre llengua és: aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a conèixer.

Per tant, aprendre llengües és aprendre molts coneixements i vehicular moltes experiències vitals, perquè la llengua ajuda a esdevenir ciutadans i ciutadanes conscients i participatius.

Per això, quan parlem d’ensenyar i aprendre llengua, no parlem d’unes àrees curriculars determinades, sinó d’un àmbit de preocupació de totes les persones que participen en l’educació.
Les actuacions que l’Institut du a terme per poder assolir aquestes fites són:


1. Llengua anglesa:- Exàmens oficials a les Escoles d’Idiomes (EOI): al departament assessorem, preparem i gestionem la matrícula de l’alumnat de Batxillerat que vol presentar-se a la convocatòria extraordinària de febrer per examinar-se d’aquests exàmens (B1 i B2).

- Xerrades culturals impartides per grups d’experts nadius.

- Beques per als alumnes de 1r d’ESO: el departament de llengües estrangeres gestiona, a més, la matrícula i la presentació de documentació de l’alumnat de 1r d’ESO que pugui optar a aquestes beques del Ministeri d´ Educació i Ciència.

- Realització d'activitats contextualitzades a l’aula.


2. Llengua francesa:- Exàmens DELF: el seminari de francès prepara i gestiona la matrícula de l’alumnat de Batxillerat i ESO que vulgui presentar-se a les proves de nivell A2 i B1. Al mes de maig hi ha una convocatòria de proves, una part de les quals està subvencionada pel govern francès i la Generalitat de Catalunya (el nombre d’alumnes seleccionats és limitat); i al mes de febrer i de juny dues convocatòries més convocades directament pel Govern francès.

- Realització d'activitats culturals contextualitzades a l’aula.


3. Llengua alemanya:- Exàmens Goethe: el seminari d’alemany prepara i gestiona la matrícula de l’alumnat de Batxillerat i ESO que vulgui presentar-se a la convocatòria dels exàmens (A2).

- Realització d’activitats culturals contextualitzades a l’aula.


Així doncs, l’aposta que l’Institut fa per consolidar el coneixement, aprenentatge i ús de les llengües estrangeres és clara i ben definidora del nostre projecte educatiu de centre amb una implementació cada vegada més gran de les actuacions que, en un món tan canviant i europeista, tecnològic com el nostre puguin afavorir les sortides acadèmiques i laborals del nostre alumnat.

CERTIFICAT DE L'INSTITUT GOETHE

El Goethe-institut Barcelona certifica que el centre educatiu Jaume I de Salou prepara els seus alumnes per a presentar-se als exàmens oficials dels nivells A1 i A2 del Goethe-institut. Certificat