La torre d’espaguetis Challenge

La torre d’espaguetis Challenge

A les classes de tutoria sobretot és on es treballen diferents dinàmiques que tenen diferents objectius. En aquest cas es volia treballar el treball en equip.

La missió d'aquesta activitat per grups és la de construir una torre el més alta possible, però que també es mantingui dreta quan finalment es col·loca un núvol de llaminadura a la part superior de l'estructura. Per fer la torre només disposen d’espaguetis i núvols de llaminadura.
Aquesta dinàmica va molt bé per crear un ambient de col·laboració i treball en equip. Ens permet experimentar com ens relacionem en la presa de decisions conjunta davant situacions no conegudes que requereixen una actitud creativa.