Formació Moodle

Formació Moodle

En aquest segon dia del curs 2021 - 2022, s'ha impartit formació Moodle per part de la Coordinadora pedagògica Rosa Sanahuja amb el suport de les dues coordinadores d'ESO, la Marta Villalta i l'Antònia Farré.

Dividits en dos grups, el professorat interessat ha assistit a aquesta formació que tocava dos temes molt interessants: les rúbriques i les qualificacions.
Tothom n'ha quedat molt satisfet perquè el Moodle és el programa que gairebé fa servir tot el professorat i en ell hi ha eines que no utilitzem perquè no les coneixem i que faciliten molt la nostra tasca.