Estudis adaptats per a esportistes d'alt rendiment

Estudis adaptats per a esportistes d'alt rendiment

L'institut Jaume I de Salou és centre referent per a l'alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment o de tecnificació esportiva en l'àmbit dels Serveis Territorials de Tarragona.La matrícula, de caràcter preferent, a qualsevol dels estudis ofertats tindrà un pla individualitzat i l'adequació horària pertinent per a poder compatibilitzar-ho tot: activitats esportives i estudis d'ESO, BAT i Cicles, segons l'oferta de l'institut.Aquesta matrícula de caràcter preferent passarà a ser matrícula ordinària si l'alumnat que hi opta no presenta al centre l'acreditació d'estar matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals o que segueix programes esportius d’alt rendiment.


Aquesta acreditació la certifica el Consell català de l'esport on cal adreçar-se per a obtenir-la.


Resolució (apartat 8)


DECRET 337/2002, de 3 de desembre, sobre l'alt rendiment esportiu. (DOGC núm. 3787 publicat el 23/12/2002)