Estar bé, per a educar millor

Estar bé, per a educar millor

El dia 4 d'octubre de 2021 ha tingut lloc la segona sessió del curs de formació que el professorat de l'institut està seguint.

Imparteix el curs la Maria Navarrete que ja ens va fer la primera sessió a la Llicó inaugural.
El nom genèric del curs és 'Gimnàstica emocional i resolució de conflictes' i en aquesta sessió la Maria Navarrete ens ha parlat de com activar la ment del nostre alumnat per a maximitzar la seva atenció i aconseguir que processin el que es treballa a l'aula.
Hem practicat la gimnàstica cerebral (Brain Gym), teoria creada per Paul i Gail Denninson i hem compartit activitats de coneixença de grup que activin els cinc sentits. (Carmina Fallada)