Grau Mitjà Vela

Grau Mitjà Vela

CICLE FORMATIU ESPORTIU DE GRAU MITJÀ

DURADA: 1.100 h EN UN CURS ACADÈMIC
- Cicle inicial: 500 h
- Cicle final: 600 h

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l'especialitat.

DESCRIPCIÓ


El cicle inicial.

Aquest cicle capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela; governar embarcacions d'esbarjo de fins vuit metres, i organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, utilitzant embarcacions amb aparell fix i lliure, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat. Té una durada de 500 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de vela amb aparell fix i aparell lliure, que és comú a les dues especialitats de vela.

El cicle final.

Aquest cicle capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva de la vela en embarcacions amb aparell fix; governar embarcacions d'esbarjo de fins a dotze metres; organitzar, acompanyar i tutelar els regatistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats,
competicions i esdeveniments del nivell d'iniciació esportiva, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.


Tècnic/a Esportiu/va en Salvament i Socorrisme