Ajuntament de Salou: ajuts per a material escolar

Termini 15 de desembre de 2021

Ajuntament de Salou: ajuts per a material escolar

El dia 15 de novembre es va obrir el termini per a demanar aquests ajuts. S'acaba el dia 15 de desembre.
La sol·licitud de l'ajut serveix per a l'adquisició de llibres i material escolar, per a possibilitar l'inici i/o continuïtat dels estudis del segon cicle d'educació infantil, de primària, secundària, Batxillerat i Cicles formatius dels infants i/o adolescents a càrrec, que estiguin empadronats al municipi de Salou.
La sol·licitud es pot fer presencialment o electrònicament.
Més informació.