Subvencions per al Transport Escolar del curs 2016-2017

Termini: 8 d'agost de 2017

Més informació

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts individuals de transport escolar a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d’educació infantil en centres educatius de la ciutat de Salou sufragats amb fons públics.

La finalitat de l’ esmentada convocatòria, consisteix en garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació dels infants i adolescents en edat d’escolarització, per tal que puguin disposar de suport econòmic en l’adquisició dels llibres i del material escolar necessaris.