Reunions de pares i mares

Reunions de pares i mares

Atenent a la planificació prevista per al curs 2018-2019 es procedirà a la realització de la primera reunió de grups-classe amb el tutor o tutora corresponent. L’objectiu d’aquesta reunió és informar del curs i de les qüestions organitzatives d’ordre general i atendre les inquietuds i suggeriments dels pares i mares.


Dia 23 d’octubre – 17.30 h


 • 1r ESO (A,B,C,D,E) – Planta 3
 • 3r ESO (A,B,C,D) – Planta 1
 • 2n Batxillerat (A,B,C) – Planta 1


  Dia 25 d’octubre – 17.30 h


  • 2n ESO (A,B,C,D) – Planta 2
  • 4t ESO (A,B,C,D) – Planta 2
  • 1r Batxillerat (A,B,C) – Planta 1
  • CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència (1r i 2n) – Planta 2 i 0
  • CFGM de Gestió Administrativa (1r i 2n) – Planta 2