Reinici de l'activitat a l'Institut

Dilluns, dia 28 d'agost

Per a consultes urgents, teniu disponible el correu del centre: iesjaume1@xtec.cat