Projecte plurilingüe, endavant!

Projecte plurilingüe, endavant!

El dia 7 de febrer de 2018 va tenir lloc una nova reunió de professors del grup plurilingüe del nostre centre.

En aquesta reunió es va poder comprovar la motivació dels participants en el projecte. Tots ells estan duent a terme activitats a l’aula que relacionen els continguts de les seves matèries amb la llengua anglesa. D’aquesta manera es vol potenciar el contacte del nostre alumnat amb l’anglès i incentivar al mateix temps el seu ús en un context diferent al de la classe de llengua estrangera.
Aquesta activitat ha estat realitzada amb el suport de l'Ajuntament de Salou.