Preinscripció Esports 2019 - 2020

Preinscripció Esports 2019 - 2020

Horari de secretaria: de 10.00 a 13.00h.
Vídeo promocional

Curs 2018 - 2019. Contingut de la prova específica de salvament i socorrisme


El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior.
Les proves es fan per comprovar que els aspirants tenen la condició física i les destreses específiques per cursar aquests ensenyaments amb aprofitament i seguretat.
Per poder fer les proves amb seguretat i qualitat, el nombre de persones que es poden inscriure a cada prova s'estableix segons els recursos materials i humans disponibles; la inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca quan s'han cobert les disponibilitats màximes de cada centre.

Terminis i documentació que cal presentar a secretaria per a la preinscripció


Proves específiques d'accés als Ensenyaments esportius. Via internet del 3 al 22 de maig de 2019.
Preinscripció a l'Institut Jaume I: presentació de sol·licituds a la secretaria del 6 al 21 de maig de 2019.

Salvament i Socorrisme (cicle inicial) Centres, dates i hora de les proves específiques d’accés


L’assistència a la reunió de presentació és imprescindible perquè es dona informació i instruccions necessàries per fer la prova.
Institut Jaume I C. Advocat Gallego, 6, 43840 Salou (Tarragona). Tel.: 977 384 771, fax: 977 384 115 info@iesjaume1.cat
Reunió de presentació: 7 de juny de 2019 a les 8.30 h a l’Institut Jaume I
Prova pràctica: 7 de juny de 2019 a les 9.30 h a la piscina Municipal de Salou, C. Milà, 7, 43840 Salou (Tarragona)

Salvament i socorrisme - cicle inicial. Calendari i lloc de les proves específiques