Picalletres 2006

Picalletres 2006

El dia 28 de novembre de 2006 un grup d'alumnes de 3r d'ESO va participar al concurs Picalletres, que aquest curs es va gravar a Reus.

Els objectius principals del concurs són entretenir, fomentar i promoure l'ús de la llengua catalana, tenint en compte tant el vessant escrit com l'oral. Saber lletrejar un mot correctament significa descobrir-ne cada part, escriure'l bé, conèixer l'alfabet i la pronúncia de la nostra llengua. L'organització també considera aquesta activitat una possibilitat didàctica en l'educació lingüística de l'alumnat, alhora que lúdica i divertida.
El nostre centre ja va participar en aquest concurs el curs passat i aquest any hi ha tornat. Potser el curs passat va ser més emocionant perquè es va haver d'anar a Barcelona i el presentador era el Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, però tot i així l'emoció d'anar a concursar era present en tots els alumnes. Aquest curs la filmació del programa va ser a TV Reus. Tot i que no hem guanyat cap premi, el que val és que hi hem participat i, poc a poc, anirem guanyant posicions fins arribar almenys a finalistes.