L’Arxiu Municipal de Cambrils

L’Arxiu Municipal de Cambrils

El dia 7 de març de 2018 l’alumnat del CFGS Administració i Finances de l’Institut va visitar l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM).

L’objectiu d’aquesta visita era conèixer com un arxiu municipal de dimensions mitjanes gestiona la documentació que genera la institució a la qual serveix; és a dir, com dins de l’Ajuntament de Cambrils es creen els documents, es classifiquen, es descriuen, passen les diferents fases de la seva vida, es conserven i s’utilitzen diàriament per a la consulta dels diferents departaments i per a la consulta dels usuaris externs.
Un segon objectiu específic d’aquesta visita ha estat mostrar quin ús i tractament fa un arxiu dels documents i les seves possibilitats de divulgació. A partir d’alguns dels reportatges i fotografies que custodia l’AMCAM, el grup d’alumnes ha observat els seus diferents suports (paper, plàstic, vidre, digital), quin és l’origen d’aquestes imatges (creació pròpia, cessió), quins valors tenen, com es poden utilitzar i quina divulgació se’n pot fer.
Un tercer objectiu de la visita era mostrar a l’alumnat els diferents sistemes de seguretat que ha de tenir un arxiu per tal de conservar la documentació en els diferents suports. A la vegada també se’ls ha fet una breu introducció a la gestió dels documents electrònics.
Aquesta visita forma part de la línia de divulgació de l’AMCAM adreçada a diferents públics i, més concretament, de l’atenció preferent que des de fa anys es dona a l’alumnat dels diferents nivells d’ensenyament, des d’infantil, primària i secundària fins al nivell universitari.
Font: Revista de Cambrils