Exàmens d'alemany al Goethe Institut

Exàmens d'alemany al Goethe Institut

El dia 20 maig de 2019 un grup d'alumnes de 4t d'ESO de Llengua Alemanya del nostre institut, coordinats pel professor de l’assignatura, Olivier Giménez, es van presentar a Tarragona i van aprovar l'examen oficial Deutsch als Fremdsprache Fit A1.

El dia 7 de juny, han recollit de mans de la Directora el certificat oficial que acredita uns coneixements que afegiran al seu currículum un primer punt de distinció.
En el nostre institut l'alemany s'estudia com a 2n idioma a l'ESO i com a matèria de modalitat al Batxillerat.
L'alumnat que obté el nivell A1, que és el més bàsic, pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.
Els exàmens d'alemany del Goethe-Institut corresponen als nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCER): del nivell A1 per a principiants fins al C2, el nivell de llengua més elevat.
Aquest és un primer pas, esperem que aquest alumnat continuï els seus estudis d'alemany, ja que aprendre idiomes obre moltes portes.