ESO: jornada de portes obertes 2016 - 2017

ESO: jornada de portes obertes 2016 - 2017

El dia 8 de març de 2016 va tenir lloc a l'Institut la Jornada de portes obertes per als pares i mares i també els seus fills i filles, per als quals hi havia activitats paral·leles mentre els seus pares i mares assistien a la reunió informativa.

A la reunió informativa i també després al llarg de la visita guiada pel centre intentàvem respondre aquesta pregunta:PER QUÈ ESTUDIAR A L’INSTITUT JAUME I? Vet aquí unes bones raons:
- PER L'EQUIP DE PROFESSORAT: tutors i tutores amb molta experiència i que imparteixen més d’una matèria per tal de conèixer millor l’alumnat i aconseguir uns millors hàbits de treball.
- PER L'ACOLLIMENT DE L’ALUMNAT DE 1r D’ESO: durant la primera setmana es fan activitats que pretenen “fer equip” (jocs i dinàmiques de grup), conèixer el nou centre i la seva organització, fer-se seu i estimar-lo… En aquesta presa de contacte són atesos principalment pel seu tutor o tutora. El coneixement d’allò que és nou els proporciona tranquil·litat i seguretat.
- PER TENIR INTERNET A L’AULA: treball de l'alumnat amb ordinadors personals (recerca, treballs en grup amb documents compartits, mail corporatiu personal per al contacte amb els companys, companyes i el professorat, web de centre amb recursos digitals preparats pel professorat…)
- PER LES METODOLOGIES ACTIVES: projectes interdisciplinaris, incorporació de la reflexió de l’alumnat en el seu aprenentatge, autoavaluació del procés…
- PER L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: grups reduïts en moltes matèries per tal de poder atendre millor les necessitats personals de cada alumne/a. Potenciem la presentació d’alumnat d’excel·lència a concursos cada any.
- PER LES INSTAL·LACIONS: pissarra digital a l’aula, alumnat de 1r al 3r pis (independents de la resta d’alumnat més gran, aules específiques amb excel·lent dotació, tallers, laboratoris …)
- PEL CONTACTE AMB LES FAMÍLIES: presencial, telefònic i a través de la part privada de la web, on podran consultar diàriament l’assistència i les observacions que escriu el professorat.
- PER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: els dilluns i dimecres per la tarda poden venir a fer esport, teatre, taller de cinema, cantar al cor… (servei gratuït).

Us hi esperem!!!