ESO - Portes obertes: curs 2017 - 2018

ESO - Portes obertes: curs 2017 - 2018

El dia 21 de març de 2017 els pares i mares dels nois i noies que el proper curs faran 1r d'ESO van visitar l'institut Jaume I per a conèixer l'oferta formativa del centre.

A la visita que va començar a les 5 de la tarda, van venir molts pares i mares amb els seus fills i filles. Per això es feien dues activitats i recorreguts per l'institut paral·lels. Mentre uns anaven a la Sala d'actes on els esperaven la directora Montse Vallès, la coordinadora pedagògica Rosa Sanahuja, la Cap del departament d'Orientació Pilar Bellès i les tutores de 1r d'ESO per a rebre la informació sobre el proper curs, els seus fills i filles eren atesos pels monitors i monitores que n'havien de tenir cura mentre durés la visita dels seus pares.
A la reunió informativa i també després al llarg de la visita guiada pel centre intentàvem respondre aquesta pregunta:PER QUÈ ESTUDIAR A L’INSTITUT JAUME I? Vet aquí unes bones raons:
- PER L'EQUIP DE PROFESSORAT: tutors i tutores amb molta experiència i que imparteixen més d’una matèria per tal de conèixer millor l’alumnat i aconseguir uns millors hàbits de treball.
- PER L'ACOLLIMENT DE L’ALUMNAT DE 1r D’ESO: durant la primera setmana es fan activitats que pretenen “fer equip” (jocs i dinàmiques de grup), conèixer el nou centre i la seva organització, fer-se seu i estimar-lo… En aquesta presa de contacte són atesos principalment pel seu tutor o tutora. El coneixement d’allò que és nou els proporciona tranquil·litat i seguretat.
- PER TENIR INTERNET A L’AULA: treball de l'alumnat amb ordinadors personals (recerca, treballs en grup amb documents compartits, mail corporatiu personal per al contacte amb els companys, companyes i el professorat, web de centre amb recursos digitals preparats pel professorat…)
- PER LES METODOLOGIES ACTIVES: projectes interdisciplinaris, incorporació de la reflexió de l’alumnat en el seu aprenentatge, autoavaluació del procés…
- PER L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: grups reduïts en moltes matèries per tal de poder atendre millor les necessitats personals de cada alumne/a. Potenciem la presentació d’alumnat d’excel·lència a concursos cada any.
- PER LES INSTAL·LACIONS: pissarra digital a l’aula, alumnat de 1r al 3r pis (independents de la resta d’alumnat més gran, aules específiques amb excel·lent dotació, tallers, laboratoris …)
- PEL CONTACTE AMB LES FAMÍLIES: presencial, telefònic i a través de la part privada de la web, on podran consultar diàriament l’assistència i les observacions que escriu el professorat.
- PER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: els dilluns i dimecres per la tarda poden venir a fer esport, teatre, taller de cinema, cantar al cor… (servei gratuït).
Després de la xerrada, els pares dividits en cinc grups van visitar el centre: les aules de 1r d'ESO, l'aula de Dibuix, l'aula de Música, el laboratori de Química, l'aula d'Idiomes, els tallers de Tecnologia, la biblioteca, el gimnàs...
Mentre els pares i mares anaven d'aquí cap allà, sovint ensopegaven amb els seus fills i filles que visitaven les mateixes aules on els Caps de departament i alguns professors els havien preparat alguna activitat: Mou el cos: Juguem!!! (Gimnàs i Pistes); Robòtica (Taller de tecnologia); Jocs de ciència (Lab. de Biologia); Karaoke en anglès (aula 0.6)... Al final tots els nois i noies van ser premiats amb una bossa de l'institut.
Cal agrair la seva col·laboració a tot l'alumnat monitor (Alumnat que participa al Projecte Actua -Cor, Enforma't, Robòtica-, els representants de l'alumnat al Consell Escolar i delegats/des) i al professorat que ha col·laborat portant a terme els tallers, mostrant les diverses aules i en l'organització de la jornada.
I evidentment agraïm a tots els pares i mares la seva visita i esperem tornar-los a veure a les jornades de preinscripció!