e-Jaume I Magazine 2017 - 2018 / 1

e-Jaume I Magazine 2017 - 2018 / 1

El dia 10 de setembre de 2018 ha aparegut la revista de l'institut on es publiquen les notícies que han tingut lloc a l'institut el primer quadrimestre del curs 2017- 2018, des del setembre fins al gener inclòs.

Esperem que aquest recull de notícies i fets que la comunitat educativa del Jaume I va protagonitzar a la primer part del curs 17 - 18, us animi a encarar aquest nou curs encara amb més il·lusió.
Som conscients que falten notícies, que no tot el que es fa queda reflectit en aquestes pàgines. Per això demanem la vostra col·laboració.
Gràcies a tots i totes pel vostre suport i ajut; sense vosaltres la revista no existiria perquè vosaltres, alumnes, professorat, personal no docent, pares i mares i tots els altres col·laboradors externs en sou els protagonistes. Gràcies!