Curs de mediació

Curs de mediació

El dia 26 de setembre de 2018 la Unitat de Mediació del Grup de Relacions ciutadanes de la policia local de Salou va començar a impartir aquest curs a alumnes de 4t d'ESO.

La durada del curs és de 10 hores dividides en 5 sessions. L'imparteix la Conxi Sáez de la Guàrdia Urbana i especialista en mediació.
Un cop fet el curs, l'alumnat format ajudarà a l'hora del pati a mediar en els petits conflictes que hi pugui haver. El grup d'alumnes inscrits al curs és de 17.
Aquesta iniciativa té com objectiu millorar la convivència escolar. L'alumnat mediador serà qui haurà d’intervenir per prevenir i resoldre adequadament els possibles conflictes i evitar que s’agreugin. També aprendrà a desenvolupar habilitats i destreses que permetin mediar en situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.
El projecte ha estat realitzat amb el suport del Fons Educatiu 2018, Ajuntament de Salou.