Comencen els escacs!

Comencen els escacs!

El dia 3 d'octubre de 2019 el grup d'alumnes que ha triat fer aquesta activitat a l'hora de l'esbarjo dels dijous, ha començat a jugar a la sala d'actes amb el professor Carles Setó.

Ja ho comentàvem al curs passat, però crec que val la pena insistir en els avantatges que té per als nois i noies jugar als escacs.
Els escacs, que tenen una imatge molt positiva lligada a la intel·ligència, és un magnífic entrenament mental, ja que potencia en els nois i noies multitud d'habilitats relacionades amb les matemàtiques, la lectura, la capacitat de concentració o la creativitat.
Habilitats que potencien els escacs:
- Un estudi de la Universitat de Trier (Alemanya) va demostrar que l'alumnat que substituïa una hora setmanal de matemàtiques per escacs va obtenir posteriorment millors notes en matemàtiques. Els escacs ajuden a desenvolupar la lògica matemàtica, l'anàlisi i el càlcul mental de l'alumnat.
- Els nois i noies que juguen a escacs llegeixen millor. Això es deu en part al fet que aquest esport potencia molt la capacitat de concentració, però també al fet que automatitza en el cervell habilitats relacionades amb el reconeixement i l'associació de signes que s'usen també en la lectura.
- Activa les àrees cerebrals relacionades amb la creativitat i la potència considerablement. Els problemes que es plantegen durant una partida d'escacs es poden resoldre amb l'anàlisi, però en moltes ocasions es recorre a processos relacionats amb la creativitat, l'originalitat i la intuïció.
- Practicar aquest esport millora la memòria, ja que per ser un bon escaquista s'ha de recordar com han jugat els oponents en partides anteriors i també els moviments que han ajudat a guanyar prèviament.
- Augmenta la capacitat de concentració dels nois i noies considerablement. Aquest esport és tan exigent mentalment que un jugador embrancat en una partida interessant pot aïllar-se per complet del soroll exterior.
- Ajuda a prendre millors decisions en diverses àrees de la vida en ensenyar qualitats com la planificació, la capacitat d'anticipació i l'autocontrol.
- Potencia la capacitat de solucionar problemes amb límit de temps i sota pressió. Ensenya a visualitzar mentalment diferents itineraris possibles i calcular les conseqüències de cada moviment en un escenari canviant.
- Els escacs desenvolupen també la intel·ligència emocional en fomentar les capacitats de relació i de decisió.
No és estrany, doncs, que el Parlament Europeu fes una declaració en què recomanava l’ús dels escacs en horari lectiu. La Federació Catalana d’Escacs, conjuntament amb el departament d’Ensenyament van posar en marxa un projecte que introduïa aquest joc a les escoles l'any 12- 13. Actualment les escoles que han introduït aquest joc-esport-ciència són molt nombroses després que hagin comprovat amb èxit els seus avantatges.
Esperem que poc a poc l'interès i adeptes pels escacs augmenti en el nostre centre vistes les avantatges que té sobre les capacitats dels seus jugadors i jugadores.