Ciències i Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Itinerari "Enginyeria i Arquitectura"


Física / Ciències de la Terra (geologia)
Matemàtiques
Química/ Dibuix Tècnic
Tecnologia Industrial

Itinerari "Ciències i Salut"


Física / Ciències de la Terra (geologia)
Matemàtiques
Química
Biologia

Optativament: Alemany, Francès, Religió i Estada a l'empresa.