BEQUES CURS 2019 - 2020

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu - termini per presentar les sol·licituds: del 28 de juliol al 26 de setembre de 2019.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris - Termini per presentar les sol·licituds: de l'1 d'agost a l'1 d'octubre de 2019.