Arts escèniques 4t - El campaner i les ombres blanques

Arts escèniques 4t - El campaner i les ombres blanques

Des de temps remots, diferents cultures i civilitzacions, allunyades en la geografia i en el temps, han celebrat, els primers dies del mes que nosaltres anomenem novembre, una festa dedicada al record i a la relació amb els difunts.

Tots Sants, la festa dels morts, ens arriba en un moment clau de l'any, un moment en què la mateixa natura sembla morir. Comença el temps fred i les nits són més llargues. Tot plegat, la idea de la mort es fa present en un període concret que, dels celtes als egipcis, dels romans fins a nosaltres mateixos, ha estat celebrat com el temps dels difunts.
Sembla que tant la nostra festa com Halloween deriven, en concret, de la festa celta dels morts, anomenada Samain o Samhain en els llenguatges gaèlics. Els dies del Samain obrien el període d'obscuritat. Eren considerats uns "temps fora del temps", entre les dues meitats de l'any, i les terres de l'altre món estaven obertes i entraven en contacte amb el món dels humans.
En aquest context hem treballat amb els alumnes de l’Optativa de 4t d’Arts escèniques la llegenda del Campaner i les ombres blanques, recollida pel folklorista Joan Amades. L’alumnat s’ha distribuït en tasques diferents per arribar a l’escenificació de la llegenda, que ha tingut com a públic convidat l’alumnat de 1r d’ESO i alguns de 4t d’ESO. Gràcies per la vostra assistència! (Antònia Farré i Laia Domingo)