Convocatòria de proves per completar l'ESO

Resultats

Candidats que superen l'etapa

Qualificacions
Com a resultat de les proves realitzades superen l'etapa ESO:

...48Q
...34J
...20W

Els que supereu les proves podreu demanar a la secretaria del centre el certificat de qualificacions.

Admesos

...48Q - LC, IA, GH, IN
...34J - LC, GH, FQ3
...20W - LC, LS, MA

Dates d'examen

Dijous 1 de març a les 08:30:
CASTELLÀ – A. Saiz

FÍSICA I QUÍMICA (3r) – A. Burrel
Divendres 2 de març a les 08:30:
INFORMÀTICA – R. Grau

Dilluns 5 de març a les 08:30
MATEMÀTIQUES – C. Pagès

Dilluns 5 de març a les 13:00:
CATALÀ – M. Vidiella

Dimarts 6 de març a les 13:00
ANGLÈS – M. Rovira

Dimecres 7 de març a les 08:30
GEOGRAFIA I HISTÒRA – M. Borràs

L’alumnat consultarà a consergeria l’aula assignada per fer la prova.

Criteris d'avaluació

ATENCIÓ: Descarregueu els criteris d'avaluació ACTUALITZATS (02/02/2017)


REQUISITS PER PODER PRESENTAR-S'HI

Els tres requisits per poder presentar-se l’any 2018 a aquestes proves són:

1. Haver acabat de cursar l'ESO l’any 2016 o 2017 sense haver obtingut el títol.

2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2018.
També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2018 sempre que
compleixi alguna de les condicions següents:
- Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
- Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
- Ser esportista d'alt rendiment.

3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2017-2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PFI sempre que compleixin els requisits abans esmentats.

CENTRE DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

CALENDARI

1.- Entre el 08 de febrer i el 20 de febrer de 2018 ambdós inclosos es pot fer la inscripció a la secretaria del centre entre les 10:00 i les 13:00

2.- Entre el 21 i el 23 de febrer: es publica al tauler d’anuncis el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses.

3.- Entre el dia 1 i el 7 de març es realitzen les proves.